Objava popravkov

Zakon o medijih določa dva načina objave odziva na članek ali prispevek in sicer s popravkom ali odgovorom. V popravku prizadeti zanika oziroma popravlja napačna dejstva oziroma prikazuje nasprotna dejstva in okoliščine s katerimi izpodbija ali dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih, ki so bili objavljeni v prvotnem besedilu, bistveno popravijo ali bistveno dopolnjujejo. Takšna besedila bomo objavili v rubriki "Komentarji".

Vaše obveznosti
Vaš popravek oziroma odgovor mora vsebovati podatke, ki nam omogočajo identifikacijo članka na katerega odgovarjate. Da lahko točno določimo članek na katerega se nanašate, potrebujemo enega od naslednjih podatkov:

  • naslov članka, datum objave in avtorja,
  • URL (spletni) naslov članka.

V vašem popravku oziroma odgovoru morate navesti naslednje podatke:

  • naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (uredništvo ima pravico do sprememb)
  • svoj naslov in telefonsko številko (za razrešitev morebitnih nejasnosti)
  • svoj osebni elektronski naslov, če je različen od pošiljateljevega

Popravek oziroma odgovor pošljite na uredništvo

Čas objave popravka oziroma odgovora
Zahtevo po objavi popravka oziroma odgovora lahko pošljete najpozneje v 30 dneh od objave članka na katerega se zahteva nanaša. V roku dveh delovnikov od prejema vašega besedila, vas bo pooblaščena oseba uredništva obvestila, kdaj bo besedilo objavljeno. Objavo lahko zavrnemo. O odločitvi vas bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonu.

Vaš popravek oziroma odgovor bomo objavili najpozneje v roku enega tedna.

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali.

Za odgovor imate na razpolago največ enako količino prostora, kot ga je zavzemal članek na katerega odgovarjate. Daljša besedila bomo skrajšali, če bo to mogoče, sicer ne bodo objavljena.


Plan Plus, d.o.o., v Kopru, 30. septembra 2009
Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico