Kodeks novinarjev

Novinarji se v spletnem mediju www.podpalmo.si se zavzemamo za:
 

 1. Svobodo govora in medijev. Zavzemamo se za pluralizem mnenj in spodbujamo dialog med ljudmi.
 2. Demokracijo. Podpiramo civilno družbo, voljo ljudstva in vse instrumente demokracije, ki omogočajo formiranje oblasti in nadzor nad vladajočimi.
 3. Spoštovanje človekovih pravic. Pozorni smo na kršenje pravic in dostojanstva skupin in posameznikov. Verjamemo v enakopravnost vseh ljudi upoštevajoč različnosti med posamezniki.
 4. Osebni in družbeni razvoj. Želimo kultivirati bralce in jim pomagati v njihovem osebnem razvoju.
 5. Tržno ekonomijo. S konstruktivno kritiko in drugimi novinarskimi orodji želimo prispevati k večji učinkovitosti lokalnega gospodarstva, konkurenčnosti in s tem k dvigu življenjskega standarda posameznikov in skupin.
Novinarji spletnega medija www.podpalmo.si obveščajo javnost, komentirajo lokalne dogodke in trende na podlagi sledečih standardov:
 1. Neodvisnost
 2. Kritičnost
 3. Poštenost
1. Neodvisnost
Novinarji se ne smejo podrejati političnim in ekonomskim pritiskom, zato morajo spoštovati nekatera pravila:


 • Novinarji ne smejo biti člani nobene politične stranke ali druge pomembne politične organizacije.
 • Novinarji ne smejo biti člani nadzornih svetov ali uprav večjih gospodarskih subjektov, prav tako ne smejo biti zaposleni na vodilnih položajih v le-teh.
 • Novinarji morajo uredništvu razkriti svoje tesne osebne povezave s pomembnimi člani političnih strank ali vplivnih političnih organizacij. V primeru pokrivanja zgodb, kjer nastopajo te osebe, se morajo izločiti kot novinarji. Prav tako se morajo izločiti iz zgodb, ki poročajo o društvih ali združenjih, katerih člani so.
 • Novinarji ne smejo prejemati daril v obliki izdelkov ali storitev vrednih več kot 20 evrov.
 • Oglasni prispevki morajo biti jasno ločeni od novinarskih.
 • Jasna mora biti ločitev med komentatorskimi in informativnimi žanri.
2. Kritičnost
Novinarji so o dogodkih in pojavih v družbi dolžni pisati kritično. Zlasti prežijo na nelegalna, nemoralna, nekorektna, netransparentna in neučinkovita dejanja v družbi.

3. Poštenost

 • Ob kritični drži so novinarji dolžni spoštovati dostojanstvo človeka.
 • Spoštovati morajo pravico do zasebnosti, razen ko gre za javno osebnost ali javni interes.
 • Novinarji morajo informacije skrbno preverjati. Obravnavani pravni ali fizični osebi morajo dati možnost za odgovor.
 • V primeru napake ali netočnosti, so na lastno pobudo ali zahtevo prizadetega dolžni popraviti prvotno informacijo v skladu z zakonom o medijih in pravili medija.
 • Novinarji so dolžni javno navesti ali gre za uradno ali ne uradno, za zanesljivo ali nezanesljivo, potrjeno ali nepotrjeno vest.
 • Sogovorniku mora novinar jasno povedati kateri del pogovora je uraden in kateri neuraden. Pri objavi uradnega dela pogovora ga mora navesti kot vir, če pa se odloči za objavo neuradnega dela pogovora, pa vira ne navede in je dolžen ščititi identiteto sogovornika. Avtorizacija izjav ali intervjujev ni obvezna.
 • Pri nabiranju in iskanju informacij spoštujemo etične standarde poročanja, ki jih določajo mednarodne novinarske organizacije. Uporabljamo redne poti, razen če uredništvo presodi, da je interes javnosti do določene informacije zaradi objektivnih okoliščin izrazito pomembnejši kot zakonita pot do nje.
Podpisniki kodeksa novinarjev spletnega medija www.podpalmo.si so vsi lastniki podjetja Plan Plus, d.o.o. in novinarji.

Plan Plus, d.o.o., v Kopru, 30. septembra 2009
Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico