Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem mestu www.podpalmo.si, ki je last družbe Plan Plus, d.o.o. Dostop in uporabo tega spletnega mesta urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete.

Z vstopom na spletno mesto podpalmo.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji uporabe seznanjeni in da z njimi soglašate oziroma se zavezujete k spoštovanju le-teh.

Splošni pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto www.podpalmo.si. Plan Plus, d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi je omogočena uporaba omenjenega spletnega mesta. Zunanje aplikacije oziroma storitve na tem spletnem mestu niso podrejene temu pravilniku oziroma delujejo po lastnih pravilih. Priporočamo vam, da si preberete njihove pogoje uporabe.

Splošni pogoji uporabe se lahko spremenijo brez opozorila. Datum na koncu tega dokumentaoznačuje čas zadnje spremembe.

Osebni podatki in zasebnost

Za vpis kakršnekoli vsebine na spletnem mestu boste morali posredovati vse zahtevane osebne podatke in pri tem skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe naših storitev pravilni oziroma ažurni. Plan Plus, d.o.o., se obvezuje, da bodo vaši osebni podatki uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Podjetju Plan Plus, d.o.o. izrecno dovoljujete, da pridobljene osebne podatke uporabi za lastne potrebe in vam po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo.

Plan Plus, d.o.o. se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnikov oziroma brez uradnega pooblastila in/ali zahtevka s strani sodišča ali drugega pravnega organa.

Osebne podatke uporabnikov bo Plan Plus, d.o.o. varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
Uporaba
Kot uporabnik storitev spletnega mesta www.podpalmo.si, ste odgovorni za vse aktivnosti opravljene na omenjenem spletnem mestu; obvezujete se, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene.

Spletnega mesta www.podpalmo.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, preobremenil, onemogočil oziroma kakorkoli škodil opremi in podjetju Plan Plus, d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje oziroma oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta.

Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Delovanje in objava informacij
Plan Plus, d.o.o. in/ali njeni poslovni partnerji ne jamčijo ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, storitev in izdelkov, ki so dostopni prek spletnega mesta www.podpalmo.si. Vse informacije, programska oprema in drugi izdelki ter storitve so na voljo "take, kot so" brez kakršne koli garancije. Plan Plus, d.o.o. in/ali njeni  poslovni partnerji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je kakorkoli v povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta www.podpalmo.si.

Avtorske in sorodne pravice
Vse vsebine objavljene na spletnem mestu podpalmo.si, razen uporabniško ustvarjene vsebine, so zaščiteno avtorsko delo Plan Plus, d.o.o. ali njenih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.

Vse vsebine, ki so jih na spletnem mestu podpalmo.si ustvarili in/ali prenesli uporabniki, so last le-teh. Ob objavi predate materialne pravice objavljenega dela družbi Plan Plus, d.o.o. za nedoločen čas.

Uporabniške vsebine
Spletno mesto www.podpalmo.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novic, objavo povabil na prireditve in druge uporabniške vsebine (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Plan Plus, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb izražena na spletnem mestu. Uporabniki v svojih zapisih izražajo izključno lastno mnenje. To mnenje ne izraža mnenja uredništva ali z uredništvom povezanih pravnih ali fizičnih oseb.

Plan Plus, d.o.o. si prilašča pravico do urejanja (in brisanja) vsebin, ki kršijo katerakoli pravila uporabe spletnega mesta podpalmo.si, kršijo veljavno zakonodajo ali so po mnenju uredništva neprimerne. Uredništvo svoje odločitve ni dolžno pojasnjevati, odločitve so dokončne.

Na podpalmo.si ni dovoljena objava uporabniških vsebin, ki so propagandne oziroma oglaševalske narave.

Za objavo vaše vsebine nosite polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.

Uporabnik, ki na podpalmo.si posreduje in/ali objavi vsebine, Plan Plus, d.o.o. in njegovim povezanim podjetjem dovoljuje stalno, neizključno, globalno, nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije).  

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba Plan Plus, d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Plan Plus, d.o.o. ni obvezan objaviti in uporabiti katerega koliko oddanega gradiva ali informacij, ki jih posredujejo uporabniki.

Pri posredovanju kakršnih koli informacij in predlogov družbi Plan Plus, d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij.

Pravila obnašanja
V uredništvu podpalmo.si si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, ki pa deluje le, če se člani počutijo dorbrodošle in varne. Zato je potrebno spoštovati določena pravila obnašanja:

  • Bodite vljudni. Na spletu so realni ljudje, tako kot doma. 
  • Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno motite razprave s sporočili brez pomena ali reklamnimi (spam) sporočili.
  • Prepovedana je objava opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
  • Skušajte graditi aktivno razpravo, ne bodite destrultivni (napadalni).
  • Prepovedano je pozivanje k in razširjanje nestrpnosti.
  • Prepovedan je sovražni govor.
  • Dovoljena je objava le nekomercialnih uporabniških vsebin.
  • Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
  • Spoštujte avtorske pravice, tudi v slikovnem materialu.
  • Spoštujte veljavne zakone.
Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih nemudoma obvestil uredništvo.

Uporabniška podpora
Na samem portalu so objavljene informacije o uporabi storitev spletnega mesta. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo spletnega mesta ali imate kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujete na naš elektronski naslov.

Splošno
Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom www.podpalmo.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Kopru. Pri temu potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podvig, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in Plan Plus, d.o.o.

Plan Plus, d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice Plan Plus, d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo spletnega mesta www.podpalmo.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri družbi Plan Plus, d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja spletnega mesta www.podpalmo.si.

Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen.

Ti pogoji uporabe, vključno z izrecno vključenimi dokumenti določajo celotno pogodbo med vami in Plan Plus, d.o.o. glede na storitve spletnega mesta www.podpalmo.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in Plan Plus, d.o.o. glede na storitev spletnega mesta www.podpalmo.si.

Plan Plus, d.o.o. v Kopru, 29. septembra 2009
Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico